“ธรรมนัส” ควง “นฤมล”เปิดโครงการรวมพลังกระทรวงแรงงานเพื่อบริการประชาชนและมอบถุงยังชีพ

139

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์และศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ องค์การบริหารตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามโครงการรวมพลังกระทรวงแรงงานเพื่อบริการประชาชน จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากภัยพิบัติ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา และช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม เดือน สิงหาคม 2563 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จากการพัดผ่านของพายุซินลากู ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พื้นที่ลาดเชิงเขาหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทำให้ประชาชนทั้ง 15 อำเภอได้รับความเดือดร้อน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดน่านได้มีการเตรียมความพร้อมในการประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ทุกภาคส่วนรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน บรรเทาภัย อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกช่องทาง โดยได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับในเขตพื้นที่ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน ราษฎรในพื้นที่ได้รับ ความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ได้แก่การซ่อมแชมถนนที่ทำกิน ที่หมู่ 1 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การให้บริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการรวมพลังกระทรวงแรงงานเพื่อบริการประชาชนการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01),ฝ่ายชะลอน้ำชั่วคราว ,แหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ซินลากู โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด นับได้ว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรและส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องในจังหวัดน่าน สนองนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน