กาชาดจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล

44

เมื่อวันที่ 20 สค. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ‘MHeart สายโลหิต สายใจ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี’ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมจัดหาโลหิตสำรอง บรรเทาการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และรวบรวมโลหิตนำไปช่วยเหลือใช้ในการรักษาผู้ป่วย ยังโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา นอกจากนั้นเปิดรับ บริจาค อวัยวะ และดวงตา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย ซึ่งกำหนด รับบริจาคโลหิต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาให้สามารถบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

 

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา