เรือนจำมหาสารคามจัดโครงการผู้ต้องขังจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม

73

19 สิงหาคม 2563 ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน (จอส.รท.) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสา ได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นการชดเชยความผิดที่ได้เคยกระทำให้กับสังคม

นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน (จอส.รท.) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขัง และเป็นการชดเชยความผิดที่ได้เคยกระทำให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม โดยเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสา 904 ในการดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาราชทัณฑ์

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน