ปภ.เขต 5 จัดฝึกซ้อมบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย

132

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 สค. ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จ.นครราชสีมา นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย กรณีอุทกภัย แบบบูรณาการ  ประจำปี 2563  โดยมีนางปิยะฉัตร  อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสมบัติ  ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา กำลังพลทหารกองทัพภาคที่ 2 มูลนิธิองค์กรการกุศล ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 34 หน่วยงาน ให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมมีการฝึกค้นหาและการกู้ภัยทางน้ำ ประกอบด้วย การค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการใช้โดรน ,การช่วยเหลือ และอพยพ ผู้ประสบภัยทางเรือ ,การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยใช้ระบบเชือกแบบเต็มระบบ  การปล่อยขบวนยาพาหนะ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทดสอบการปฏิบัติงาน การประเมินความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และเป็นเอกภาพในการรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน