ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

63

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลงานสวดพระอภิธรรมศพ นาวาตรีวิชัย พรเจริญ บิดาของนางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการศาลฯ โดยมีรองอธิบดีฯ นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวานิช ,นางอุไรรัตน์. น้อยสุวรรณ พร้อม ดร. นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมแสดงความอาลัย ณ วัดบางโฉลงนอก จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้