จับตา 22 ส.ค.นี้เลือกตั้ง คกก.สภาวิชาชีพบัญชี

293

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดประชุมวิสามัญในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการ หลังจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี (2560-2563)

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 2 ทีม ได้แก่ ผู้สมัครทีมที่ 1 นำโดย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ซึ่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนปัจจุบัน และทีมที่ 2 นำโดยนายวรวิทย์ เจนธนากุล ที่แยกตัวออกมาจากคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ทำให้มีการคาดการณ์กันว่า ในปีนี้จะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดกว่าทุกปี

ล่าสุด แหล่งข่าวจากสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า เป็นไปตามคาด เนื่องจากมีการใช้วิธีให้ร้ายกันว่าจะมีการยึดสภาวิชาชีพบัญชีไป ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากโครงสร้างของสภาวิชาชีพบัญชีเอง มี Check and Balance ที่ทำให้สาธารณชนมั่นใจได้ว่า ทุกการตัดสินใจของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและวิชาชีพบัญชีเสมอ มีหลักการรองรับและสามารถตรวจสอบได้

กล่าวคือ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ยังประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่าน ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ และด้วยกลไกการทำงานยังประกอบด้วยคณะกรรมการด้านวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะสามารถยึดหรือครอบงำได้ ขณะที่นักบัญชี ที่บ้างทำงานในองค์กร บ้างเปิดสำนักงานส่วนตัว แต่ก็ล้วนรู้จักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน

“น่าเสียใจที่ปีนี้แนวทางการเอาชนะเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนายกสภาฯ มีการใช้วิธีที่ไม่เหมาะไม่ควร การทำงานของกรรมการสภาต้องอาศัยความตั้งใจและเสียสละ นำประสบการณ์อันหลากหลายมาช่วยกันพัฒนาสภาเพื่อให้วิชาชีพนี้ดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใส จึงอยากเรียกร้องให้หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ใช้วิธีแสดงวิสัยทัศน์ และโชว์นโยบายในการทำงานเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพนี้จะดีกว่า” แหล่งข่าวจากสภาวิชาชีพบัญชี กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2.กระทํากิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตามพ.ร.บ.

3.เสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการต่างๆ ที่กําหนดไว้ในพ.ร.บ.ต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี 4.จัดให้มีการประชุมใหญ่ และ 5.ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน