สสว.ผนึกสถาบันอาหารลุยงานใหญ่จับคู่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย.CONNEXT SMEs Foods Fest”

194

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า สสว.ร่วมกับสถาบันอาหารมีนโยบายเพื่อพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งด้านการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารซึ่งถือเป็นสาขาที่มีบทบาทมากที่สุดในภาคการผลิต นอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศ การขยายโอกาสในการเปิดตลาดต่างประเทศเป็นช่องทางที่น่าสนใจ และมีขนาดของตลาดที่กว้างใหญ่กว่ามาก เพื่อเป็นการยอดธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ จึงได้เตรียมจัดงาน “สสว.CONNEXT SMEs Foods Fest” คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 20-25 สิงหาคม 2563 ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ 

“การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มอาหาร (Food Service)  เครื่องดื่ม หรือแม้แต่อาหารเสริมที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องได้รับเครื่องหมาย อย.ประเทศไทย และผ่านมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะกับคู่ค้า มีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ต่อยอดธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของปีนี้  เพื่อนำไปสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ได้มากขึ้น คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 400 คู่เจรจา หรือ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 400 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนได้ช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารจากทั่วประเทศที่ผ่านมาตรฐานการรับรองกว่า 120 บูธ เครื่องดื่มจากดอกไม้ เช่น น้ำดอกบัว น้ำดอกกุหลาบ จากบริษัท โฮเคน (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงสตาร์บั๊ก จำกัด จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วม ช้อป ชิมผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างจุใจตลอด 6 วันของการจัดงาน

กานต์ เหมสมิติ รายงาน