SME อบรมฟรี! ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่อุตสาหกรรม 4.0 กับโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

135

18 สิงหาคม 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials science) รายใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME ไทย จัดอบรม “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด เพิ่มประสิทธิภาพสู่ Industry 4.0” โดยเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง เพิ่มความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพื่อสร้างทางลัดให้ SME ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วและประหยัดยิ่งกว่าเดิม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือ สมัครเข้าฟังออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” หนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” ผสานพลังประชารัฐยกระดับ SME ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งนอกจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ดาว แล้ว จะมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรมาร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดย SME ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiplastics.org และ Facebook: Dow for Sustainable Industry หรือ กรอกใบสมัครที่ https://qrgo.page.link/cCghG

องค์กรที่เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนในปีนี้ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ยังมีการรับสมัคร 20 SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับคำปรึกษาและสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย การให้คำแนะนำเรื่องเทคโนโลยีและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร พี่เลี้ยงในการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้เข้าเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึก กับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ที่สถาบันพลาสติก โทร 02 391 5340-43 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานอบรมในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อสมัครรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมองค์กรชั้นนำที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจส่งเสริม SME ไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในโรงงาน ชุมชนใกล้เคียง และคนไทยทุกคน อีกทั้งยังลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดโลกร้อน และ ลดขยะจาการผลิตซึ่งสอดคล้องกับเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ ดาว ในการ ต้านโลกร้อน ลดขยะ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ซึ่งตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนของปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ

กานต์ เหมสมิติ รายงาน