อาจารย์ฝ่ายปกครองวิทยาลัยเทคนิคน่านออกตรวจสถานที่แหล่งมั่วสุม

79

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.  นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่านมอบหมายให้ นายธงชัย ไชยยงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน พร้อมกับทีมงานอาจารย์ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันออกตรวจสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักเรียนนักศึกษา หนีเรียนไปมั่วสุม สร้างปัญหาให้กับสังคมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของ นักเรียนนักศึกษา โดยมี มาตรการเข้มเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี มาตรการไม่ให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกกันน็อก/รถแต่งท่อเสียงดัง/ไม่มีกระจกมองหลัง เข้าวิทยาลัยเทคนิคน่านจึงทำให้ นักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่รถผิดระเบียบนำรถจอดนอกสถานศึกษาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทางกลุ่มงานอาจารย์ปกครอง จึงได้ทำการล็อกล้อและเชิญผู้ปกครองมารับทราบดำเนินการตามระเบียบของสถานศึกษาต่อไป

นายธงชัย ไชยยงค์ รองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน เผยว่า ในภาคเรียนนี้ทางงานปกครองได้ดำเนินการกับรถที่ผิดระเบียบท่อเสียงดังไปประมาณ 30 กว่าคัน โดยรถท่อเสียงดังให้นำมาเปลี่ยนต่อหน้าห้องปกครองและยังเหลืออีกบางส่วนกำลังติดตามพร้อมได้แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาผู้ที่กระทำผิดระเบียบรับทราบและช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน