ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมบิดาผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

52

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลงานสวดพระอภิธรรมศพ. นาวาตรีวิชัย. พรเจริญ บิดาของนางวัฒนพร คชภูมิ. ผู้อำนวยการศาลฯ โดยมีรองอธิบดีฯ นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวานิช ,นางอุไรรัตน์. น้อยสุวรรณ พร้อม ดร. นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์. และคณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมแสดงความอาลัย ณ .วัดบางโฉลงนอก จ. สมุทรปราการ เมื่อไม่นานมานี้