จิตอาสาและนักเรียนร่วมกิจกรรมลงแขกถอนกล้าดำนา ตามรอย ร.9

138

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ส.ค. 63 ที่บริเวณทุ่งนาโรงเรียนบ้านแสนสุข (เก่า) หมู่ที่8 บ้านใหม่ปากฮ่อง ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้มอบหมายให้ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย.ทพ.1207 (ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1207) นำกำลังพลจิตอาสา ร้อย ทพ.1207 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส,กำนัน ต.คลองน้ำใสฯ ,ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนสุขฯ มาร่วมทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจในโครงการลงแขก “ ถอนกล้า ดำนา ต้นกล้าพันธุ์ดี ปี 4”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอย “พ่อหลวง”รัฐกาลที่ 9 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ที่เกิดขึ้นจากความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือของคนในชุมชน และนำผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรมไปมอบเป็นกองทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดยมี นาย สรวงศ์ เทียนทอง อดีต สส.จังหวัดสระแก้ว มาร่วมลงแขก โดยจิตอาสาฯและผู้ร่วมโครงการฯได้ร่วมกันลงแขกถอนต้นกล้า แล้วนำมาปลักดำนา ปลูกข้าว ตามวิถีชุมชน บริเวณทุ่งนาของโรงเรียนบ้านแสนสุข ( เก่า ) ม.8 บ.ใหม่ปากฮ่อง ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งได้สร้างความผูกพัน ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักวิธีการปลูกข้าวดำนา ตามวิถีของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นแบบอย่างตามรอยของ พ่อหลวงรัชกาลที่9 สืบไป

ชัชวาลย์ โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน