“เทิดทูนธงไทย”มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

244

นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังคม

15ส.ค.63/นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย นายหลง ลงลาย ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต พร้อมทีมงาน และนายสมนึก จันทร์เฉิด บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ดีดี โพสต์ นิวส์ เพื่อร่วมทำกิจกรรม โครงการ “อบรมเสริมพลังเครือข่าย นวัตกรทางสังคมในชุมชน” เรียนรู้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น พลังจิตอาสา เพื่อการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ” โดยผ่านบทเพลง ที่ขับร้องโดย คุณหลง ลงลาย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ได้นำเยาวชนทำกิจกรรมจิตอาสา กวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ บริเวณทางเข้านิคมฯ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าว ขอบคุณทีมวิทยากรจากมูลนิธิเทิดทูลธงไทย ในการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกเยาวชน และอาสาสมัครฯ ในการทำความดีเพื่อสังคม

นอกจากนี้ นายธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย พร้อมคณะ ยังได้ร่วมจัดถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลหนองกุลา และนำอาหารคาวหวาน มาเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) อีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน