อ.ปัว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ Big cleaning

176

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 07.00 – 20.00 น. ที่ บริเวณฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ ม. 5 และบริเวณพระธาตุศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ Big cleaning มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) , ปลัดอำเภอปัว , หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปัว , นายก อบต.ศิลาแลง , กำนันตำบลศิลาแลง , ผู้บริหารและพลังมวลชนจิตอาสา
ในพื่นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ Big cleaning

จากนี้นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีพื้นบ้านชุมชนชาวลั๊วะ “งานสะโหลดหลวง”และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในท้องที่บ้านเต๋ยกลาง ม.6 บ้านเต๋ยกิ่วเห็น ม.7 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน