สิงห์บุรีจัดพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี อนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์

201

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณ สี่แยกไกรสรราชสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ –ชุลีพร เตรัตน์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี- นายพิเชษฐ -นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี-อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี- นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี การก่อสร้างไกรสรราชสีห์ เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งไกรสรราชสีห์ และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของไกรสรราชสีห์ และเพื่อเป็นการจัดระเบียบภูมิทัศน์ บริเวณที่ตั้งไกรสรราชสีห์ให้สะอาด เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาสักการะบูชา โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงไกรสรราชสีห์ ถอนเครื่องถวาย หรือรูปปั้นไก่ที่ประชาชนนำสักการบูชา พิธีสงฆ์ พิธีพุทธาภิเษกไก่นำโชค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับให้นำกลับไปบูชาต่อที่บ้าน และการแสดงเชิดสิงโตถวายไกรสรราชสีห์ ซึ่งมีประชาชน ข้าราชการจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม

สำหรับไกรสรราชสีห์ที่ตั้งอยู่บริเวณสีแยกไกรสรราชสีห์แห่งนี้ ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2554 โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในขณะนั้นคือ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างขึ้น ต่อมาเกิดความเกิดความศรัทธามาสักการบูชา ขอพรเมื่อสมหวังก็ได้นำรูปปั้นไก่มาถวายเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากที่ตั้งของไกรสรราชสีห์นั้นอยู่กลางสี่แยก ประชาชนที่ไปสักการบูชามีความเสี่ยงต่อการไปสักการบูชา จังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะจัดระเบียบพื้นที่ที่ตั้งไกรสรราชสีห์นี้ใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและทำพิธีพุทธาภิเษก ไก่นำโชค แจกให้ประชาชนทั่วไปนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล จำนวนกว่า 1,000 คู่

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน