วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

82

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้กับสมาชิกชมรมตัวแทน ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมวางแผนการส่งเสริมการขายในการกระตุ้นยอดขายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ