กรรมการ ตร.ภาค.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ชมส.ดีเด่น ของ สภ.เมืองอุตรดิตถ์

144

วันที่ 14 สิงหาคม 63 เวลา 09.10 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านชายเขาหมู่ 6 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรติตถ์ พล.ต.ต.ชูชาติ โชคสถาพร ผบก.อก.ภ.6 และคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการศัดเลือกชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมือง กล่าวต้อนรับและพ.ต.ท.อนุสรณ์ ดังก้อง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ บรรยายสรุป พร้อมด้วย นางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์,นายไพฑูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

สภาพทั่วไปของหมู่บ้านชายเขา หมู่ที่ 6 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีจำนวน 5 คุ้ม และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 7-14 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15.30 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปมี ลักษณะเป็นที่ราบ สลับพื้นที่เชิงเขา และพื้นที่ภูเขา มีประชากร 616 คน จํานวน 225 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ราษฎรจะประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ปศุสัตว์ และ รับจ้าง ส่วนระบบสาธารณูปโภค มีทั้งระบบประปาหมู่บ้าน และ บ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน และ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้า เข้าถึงทุกหลังคาเรือน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ทุเรียน อินทผาลัม ลางสาด ลองกอง และ จักสาน เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชูชาติ โชคสถาพร ผบก.อก.ภ.6 ได้ปลูก ” ต้นรวงผึ้ง ” ต้นไม้มหามงคล เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมได้เดินเยี่ยมชมการออกบูธสินค้าของชุมชนต่างๆ และชมสวนอินทผาลัมอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน