รวมพลังสร้างถนนต้นคูณ ยาว 4 กิโลเมตร ทำชุมชนให้น่าอยู่

85

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63ที่โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ลงพื้นนำชาวบ้านหนองนมนาง และบ้านดอนลำไย ปลูกราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ จำนวน 1,000 ต้น โดยเป็นการปลูกข้างทาง ซึ่งถนนเข้าหมู่บ้าน ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร เพื่อสร้างถนนต้นคูณในโครงการรักษ์บ้านเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างถนนสวยด้วยราชพฤกษ์ โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น ปลัดอำเภอปักธงชัย เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ชาวบ้าน กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทำให้ถนนในส้นทางหลักที่เข้าสู่ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความรัก สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เป็นชุมชุนที่เข้มแข็งและมีความสุขในท้องถิ่นบ้านเกิด และเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ในชุมชนให้มีมากขึ้น ซึ่งชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยภายในงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ถามตอบ มอบของรางวัล พร้อมทั้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมการแสดงออกทั้งร้องทั้งเต้นอย่างสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงาน

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน