‘รักษ์ผืนป่า สร้างฝายชะลอน้ำเชียงราย

แชร์

14 ส.ค.63/อ.สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะเชียงราย แจ้งว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง เรียนรู้และลงมือทำฝายชะลอน้ำ ชุดที่ 2 ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย หลักการทำฝายชะลอน้ำ การสร้างป่าเปียก เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า ตามแนวพระราชดำริ ให้นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดอยอินทรีย์


แชร์