เชิญชมงาน“อุตสาหกรรมเกษตร น่านแฟร์ 2020”ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

133

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น.ที่ บริเวณถนน หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และกลุ่มคลัสเตอร์น่านอโกร-อินดัสทรี จัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมเกษตร น่านแฟร์ 2020” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และปีนี้จัดขึ้นวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการตลาดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ด้านนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลิตพืชผลทางการเกษตรมากมาย กระจายทั่วประเทศ มีการแปรรูปและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์สินค้า ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ครบวงจร จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารของจังหวัดน่านต่อไปในอนาคต จึงมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ และขยายเครือข่ายของคลัสเตอร์ เพื่อให้สินค้าการเกษตรแปรรูปและอาหารของจังหวัดน่าน ได้รับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออกตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ ระหว่างเกษตรกรโดยตรงและผู้ประกอบการ ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยผ่านช่องทางต่างๆ เกิดการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของจังหวัดน่านคึกคักยิ่งขึ้น

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2020 ในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร , ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป , ผลิตภัณฑ์สมุนไพร , ผลิตภัณฑ์อาหาร – กาแฟ , ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน รวม 50 บูธ กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุ่มสมุนไพร และกาแฟ นำเสนอหุ่นยนต์ชงกาแฟ COFFBOT พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นกระบวนการผลิต และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การสาธิตศิลปะจากกาแฟน่าน ได้แก่ การโชว์ลาเต้อาร์ต และการวาดภาพจากกาแฟ / การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณเตวิชญ์, คุณต้อม เรนโบว์, คุณแก้ม วิชญาณี และคุณนนท์ ธนนท์ พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้านาทีทอง และสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับคูปองชิงโชคเพื่อลุ้นรับสร้อยคอทองคำทุกวัน

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนชาวน่านและนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ พร้อมความบันเทิงมากมาย แล้วพบกันในงาน “อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2020” (Nan Agro-Industry Fair 2020) ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ก่อนเข้างานทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน