ศิษย์เก่า ม.เกษตร พิจิตร นำทีมปลูกต้นไม้ชายคลองส่งน้ำเข้าบึงสีไฟเพิ่มพื้นที่สีเขียว

64

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 13 ส.ค. ที่บริเวณชายคลองส่งน้ำเข้าสู่บึงสีไฟ ด้านหลัง ร.ร.สระหลวงพิทยาคม นายสุเทพ วงษ์พานิช รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานพิธี”ปลูกต้นไม้ชายคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” มี
นายสุนทร เข็มทอง ผอ.ร.ร.สระหลวงพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกรรมครั้งนี้ว่าทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.พิจิตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่เล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน เฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ขึ้นมาดังเดิม ร.ร.สระหลวงพิทยาคม จึงได้จัดทําโครงการปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวชายคลองตลอดหน้าโรงเรียนถึงแนวติดถนน เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังกล่าว

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน