จ.น่านจัดแข่งขันกีฬามุ่งพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ

81

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-22 สิงหาคม 2563 มีแข่งขันทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขัน กรีฑา เทนนิส มวยปล้ำ มวยสากลสมัครเล่น เทควันโด ยิงปืน ยูโด ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลในร่ม เรือพาย ฟุตบอล ฟุตซอลเพาะกาย ตะกร้อ และการแข่งขัน เปตอง โดยมีนายสาธิต บุญทอง รักษาการแทน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย และคณะให้การต้อนรับ
โดยการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักกีฬา ให้ไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน พร้อมสรรหานักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะทางการกีฬาอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานสู่ระดับชาติเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬาและเตรียมนักกีฬาของจังหวัด เป็นพื้นฐานไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และก้าวขึ้นสู่ทีมชาติในอนาคต

ด้านนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขอให้นักกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย และสร้างความสามัคคี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป อีกทั้งการออกกำลังกาย ยังทำให้ร่างกายแข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคต่าง ๆ อีกด้วย

ประสิทธิ์  สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน