ม.มหาสารคาม บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

49

วันที่13 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถวายอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งให้นิสิตใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ ช่วยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนให้นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะร่วมกัน

การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องการการแพร่เชื้อ COVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ การจัดที่ล้างมือและเจลแอลกอฮอลล์ ไว้บริเวณจุดตรวจทุกจุด รวมทั้งทำความสะอาดเตียง อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดย 88 คนแรกที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืด และมีกระบอกน้ำที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตทุกคน รวมผู้บริจาคโลหิตในวันนี้ จำนวน 191 คน คิดเป็น 76,400 ซีซี

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน