นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเตรียมนำเครื่องเอ๊กซ์เรย์คัดกรองมะเร็งเต้านมบริการกลุ่มเสี่ยง

76

เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 13สค.2563 ที่ห้องบงกชรัตน์ รร.ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) โดยมีนาย ไสว เขียวจันทร์ รองนายกฯ และสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม. เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแถลงข่าว มีนพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน

โครงการนี้ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการป่วยมะเร็งเต้านมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งมีกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชดังนี้15-16 สค. จะมีการออกหน่วยบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุุ ,18 สค.ศาลากลางจังหวัด,22-23สค.วัดท่าโพธิ์วรวิหาร,25สค.ตลาดวีวัฒนา,26สค.สถาบันรัชภาคย์,27-28 สค.รร.นครอาชีวศึกษา,29สค.ชุมชนเอืออาทรสะพานยาว,30สค.อุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยง หากพบความผิดปกติไม่ใช่เนื้อร้ายแนะนำให้มีการติดตามโดยการตรวจแมมโมแกรมทุก 1 ปี ถ้าพบความผิดปกติโอกาสสูงว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์จะทำการนัดหมาย เพื่อเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อ(Excission) และส่งชิ้นเนื้อตรวจทุกรายตามสิทธิ์การรักษา ในกรณีที่ผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเต้านมมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อไป จะเห็นได้ว่าโครงการมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และควรมีการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกปี

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน