กทม.ขอประชาชนร่วมใจ ร่วมมือก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบากไปด้วยกัน

44

11 ส.ค. 63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 73/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้กำชับคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะเทศกิจและสำนักงานเขตพื้นที่ เกี่ยวกับการตรวจแนะนำสถานประกอบการ การประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพมหานคร ได้ผ่อนปรนให้สามารถดำเนินการได้นั้น นอกจากการกำกับให้สถานที่ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว ขอให้คณะตรวจฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบการและประชาชนที่ไปใช้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้ชื่นชมการทำงานของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันการพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ชื่นชมประเทศไทยที่สามารถรรับมือไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยองค์การสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นความแข็งแกร่งและความสามัคคีในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งมีองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ 3 ประการ ได้แก่ ความเข้มแข็งของการดำเนินมาตรการของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนในชาติ ตลอดจนความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนที่ร่วมดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ รวมถึงประชาชนชาวไทยอดทน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ต่อไป อีกไม่ช้านานเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน