ผู้ว่าฯ น่าน นำเหล่าพสกนิกรทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

43

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำเหล่าพสกนิกร ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์ 40 รูปรับบิณฑบาต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะ พระภิกษ์สงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหล่าพสกนิกรชาวน่าน ต่างปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงทำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์

และในศุภวาระอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เหล่าพสกนิกรชาวน่าน ขอถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขอพระพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก โปรดอภิบาลอำนวยอวยชัย ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นดั่งรมโพธิ์ทองของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน