กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

50

สัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรค พปชร.ออกพบปะผู้นำและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ อ.ชุมแสง หน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสงคึกคักกันทั่วหน้า เมื่อ 10 ส.ค.63

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน