ส.ส.ภูมิใจไทย นำเครื่องสูบน้ำช่วยชาวนาที่บ้านไทรงาม

58

ช่วยชาวนา…มานพ ศรีผึ้ง ส.ส.นครสวรรค์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย (ขาสั้นผ้าวขาวม้าเคียนยเอว) นำเครื่องสูบน้ำช่วยชาวนาที่บ้านไทรงาม ม.3 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว ท้องนาท้องไร่แล้งหนักพืชไร่ข้าวใกล้ตาย

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน