อบจ.พัทลุงปูพรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

89

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันที่ 11 ส.ค.63 ที่บริเวณสระแม่โอ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 45,000 ตัว ลงในสระดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความดีเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ เพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาน้ำจืด ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติในแห่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสร้างความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแห่งน้ำธรรมชาติ

สำหรับกาดำเนินงานดังกล่าวนี้ทาง อบจ.พัทลุง ยังได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย ปลาสวาย ปลาหมอชุมพร และปลานิล จำนวน 435,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์ 2 แห่ง อ.กงหรา 2 แห่ง อ.กงหรา 1 จุด อ.ศรีบรรพต 5 แห่ง อ.ป่าบอน 2 แห่ง และ อ.เมืองพัทลุง 3 แห่ง นอกจากนั้นทาง อบจ.พัทลุง ยังได้มอบพันธุ์ปลาทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญๆทั่วทั้งจังหวัด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15 แห่งๆละ 26,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 390,000 ตัว

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน