สกลนครจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 500,089 ตัว ที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง

109

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร จัดขึ้น ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 190,089 ตัว พร้อมทั้งปล่อยลงในโครงการฟาร์มตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อีก 7 แห่ง จำนวน 210,000 ตัว และปล่อยลงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 100,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,089 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ และปลาสวาย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่องานด้านการประมงตลอดมา

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน