คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพร้อมนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารฯ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

79

วันที่10 ส.ค.63) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด​ ผศ.ฉัตรชัย​ ศุกระกาญจน์​ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก​ ได้นำต้นฉบับเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร​ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ทั้ง​ 8 บท​ เข้ามอบแก่​นายศิริพัฒ​ พัฒกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​นครศรีธรรมราช​ เพื่อนำส่งเอกสารทางวิชาการดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการมรดกโลก ฝ่ายวัฒนธรรมของประเทศไทย ​ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานต่อไป​ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและเลขานุการ

โอกาสนี้ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่าในขั้นตอนต่อไปทางคณะอนุกรรมการมรดกโลก ฝ่ายวัฒนธรรมของประเทศไทย จะได้ร่วมพิจารณาและหากให้ความเห็นชอบก็จะนำเสนอเอกสารทางวิชาการชุดดังกล่าว ขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกของประเทศไทย​ ซึ่งมี​ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และหากคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวยังคงได้ให้ความเห็นชอบ ก็จะนำเอกสารทางวิชาการดังกล่าวส่ง คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำเสนอเอกสารดังกล่าวไปยังองค์กรยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช /รายงาน