ฝ่ายที่ประทับกองกิจการในพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยมการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำอุตรดิตถ์

157

วันที่ 10 สิงหาคม 63 เวลา 10.10 น.ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 หัวหน้าชุดคณะทำงานไตรโครงการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พล.ต.ชาตรี มณีพงษ์ ผบ.มทบ.35 พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมือง และนายประมวล พูลสวัสดิ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังมีความสำคัญและเป็นสิทธิที่ผู้ต้องขัง ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก ตามหลักมนุษยธรรมและด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงเล็งเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้หลังฟังบรรยายสรุปแล้ว พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 หัวหน้าชุดคณะทำงานไตรโครงการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้เดินทางไปดูบ่อบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีขนาดกว้าง 20 เมตร มีความยาว 50 เมตร ลึก 6 เมตร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียและด้านสาธารณสุข ซึ่งจะให้เป็นเรือนจำ นำร่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง ทั่วประเทศอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน