ยกย่องเป็นแม่ดีเด่นเทศบาลเมืองตาคลีปี2563

76

นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนคตรีเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบประกาศเกียรติคุณให้ นางอัจฉรา เอ็งสุโสภณ ได้รับการยกย่องเป็นแม่ดีเด่นเทศบาลเมืองตาคลีปี2563 เมื่อ 10 ส.ค.63 ที่เทศบาลเมืองตาคลี

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน