นอภ.เก้าเลี้ยว ไปให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับงานของฝ่ายปกครอง

69

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยานครสวรรค์ เชิญ ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นอภ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอด ความรู้ในหน้าที่การทำงานฝ่ายปกครองไปเล่าให้นักศึกษา ฟังด้วยความสนใจ เมื่อ 9 ส.ค.63

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์ /รายงาน