สว.พีระศักดิ์ พร้อมคณะมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยพิษ”ซินลากู”ใน จ.อุตรดิตถ์

91

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งในการนี้มีคณะครู อาจารย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้นำสิ่งของมาร่วมในการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ ยารักษาโรค แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลพายุ ” ซินลากู ” ในพื้นที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมี นางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า เป็นผู้แทนนายอำเภอฟากท่า ได้กล่าวรายงานสถานการณ์การประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงมีผู้เข้าร่วมได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ข้าราชการ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนจิตอาสา , นักเรียนนักศึกษา , ราษฎรในพื้นที่ ได้เข้าร่วม ณ วัดกกต้องสามัคคี (โพธิ์วา) หมู่ที่ 3 ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน