ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ นำทีมประสานงานเดินหน้าช่วยชาวนาแก้ปัญหาภัยแล้ง

146

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรค พปชร. ลงพื้นที่ ปากคลองน้ำหัก ม.6 ต.บ้านแดน ปากคลองตั้วเกา ม.1 ต.ท่างิ้ว และ บึงบอน ม.1 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและประสานงานให้ชาวนาและแก้ปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น โดยได้รับการประสานงานลงพื้นที่จากนายชินกร เกรียงยะกุล นายก อบต.ท่างิ้ว , นายนิรันดร์ คูกิติรัตน์ ปลัดอำเภอบรรพตพิสัย ,นายจรูญ สาระอูม รองนายก อบต.อ่างทอง ,นายสมพงษ์ เดชปั้น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน,นายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล ต.ท่างิ้ว ต.บ้านแดน ต.อ่างทอง ต.หูกวาง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครั้งนี้มาร่วมพูดคุยเพื่อหาข้อมูลกันและได้ลงพื้นที่จริง3 จุดจุดที่1 ปากคลองน้ำหัก ม.6 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์จุดที่2 ปากคลองตั้วเกา ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์จุดที่3 บึงบอน ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน