ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดครูห้านาทีหน้าเสาธงให้ความรู้จราจร

78

เมื่อ 7 ส.ค.63 พ.ต.อ.ปรีชา สนิทม่วง ผกก.สภ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้จัดตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ ครูห้านาทีหน้าเสาธง โดยมี ร.ต.อ.ศิวพร บุษประทุม รอง สว.จร.ตาคลี ร.ต.ท.สมโภชน์ นาควิจิตร รองฯ ด.ต.ธวัช อิ่นคำ ด.ต.สราวุธ อินทโลหิต ร่วมออกปฏิบัติการ ที่โรงเรียนวัดหนองจิกรี( (เจริญสุขประชานุเคราะห์) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในการตำรวจพบนักเรียนหน้าเสาธง โดยให้ความรู้เรื่องงานด้านจราจร ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร ความปลอดภัยบนท้อถนน การป้องกันแก้ไขด้านยาเสพติด แก่เด็กนักเรียน การป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อ พร้อมทั้งจัดหน่วยตัดผม เพื่อตัดผมให้นักเรียนและประชาชนฟรี เด็กนักเรียนได้รับความรู้กันถ้วนหน้า

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์ /รายงาน