อ.หนองบัว สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา โมเดล

แชร์

ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นอภ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ แบบประยุกต์ ” โคก หนอง นา โมเดล ” ณ พื้นที่ต้นแบบของนายอำนาจ บุญนะ ผญบ.ม.3 ต.ห้วยถั่วเหนือ เมื่อ 8 ส.ค.63

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์ /รายงา


แชร์