กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามงาน

แชร์

8 ส.ค.63 / ที่โรงแรม Smile Lanna จ.เชียงใหม่ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะประกอบด้วย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล , นายนพดล แก้วสุพัฒน์ , นายธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์, นางวรรณเพ็ญ อุสาหะ , นายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร ,นางสาวลีลาวดี วัชโรบล, นายชัชวาล สหัสพาศน์ , นายวัลลภ โตโพธิ์ไทย, นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว , นายณพลเดช มณีลังกา ,นางภิรมย์ เจริญรุ่ง , นายภีม บุตรเพ็ง , ฯลฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมเรื่อง “การติดตามความคืบหน้าด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา” เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 เวลา 13.30 น.

สำหรับการนัดหมายกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าต่างๆ คือ

1.เรื่องข่วงหลวงเวียงแก้ว
2.เรื่องข่วงวัฒนธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่
3.เรื่องการบริหารจัดการเวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพ
4.เรื่องการเดินทางสายไฟฟ้าขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
5.เรื่องการจัดตั้งและสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวว่า ในเรื่องข่วงหลวงเวียงแก้ว เนื่องจากใต้พื้นดินเป็นพระราชวังโบราณของราชวงศ์เชียงใหม่ตั้งแต่พ่อขุนเม็งราย บูรพมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ยังปกครอง ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นว่าไม่ควรให้มีสิ่งปลูกสร้างของทัณฑสถานบนพื้นที่แห่งนี้และควรปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แสดงประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดงบประมาณแบ่งส่วนเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประสานแต่ละฝ่ายเพื่อให้เป็นผลสัมฤทธิ์ ส่วนข่วงวัฒนธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขอพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติกมหาเถระ) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงในส่วนพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการออกแบบและมีรูปแบบของสถานที่ตั้งโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่พื้นที่ที่จะจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังเป็นพื้นที่การรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งในเบื้องต้นจะประสานงานกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ต่อไป

ด้าน นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าในเรื่องข่วงหลวงเวียงแก้ว ทางเทศบาลมีความพร้อมในการถ่ายโอนจากกรมศิลปากร ขณะนี้ยังล่าช้าเกี่ยวกับกระบวนการทำ MOU โดยในเบื้องต้น นายสุชาติ กล่าวว่าจะทำหนังสือในนามกรรมาธิการการศาสนาฯ ไปถึงอธิบดีกรมศิลปากรอีกครั้ง

สำหรับสถานะความคืบหน้าเดินทางสายไฟฟ้าขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อยู่ในขั้นตอนดำเนินการด้วยงบ 32 ล้านบาท ทั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์