วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมบิณฑบาตโปรดผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย

65

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน นำพระภิกษุ , สามเณรปฎิบัติศาสนกิจ ที่อาคารนันทรัตนาคาร โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่านซึ่งเป็นปีที่ 7 ครั้งที่ 320 เป็นกิจกรรมบิณฑบาตโปรดผู้ป่วย , ญาติผู้ป่วย และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โดยกำหนดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันศุกร์ และในวันนี้เป็นวันแรกที่ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลน่าน ขอให้เมตตาบิณฑบาตบาตร เหมือนเช่นเคย หลังโควิด-19 โดย วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลน่านโดย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน,คณะกรรมการ คปพ.ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน