เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันปาสเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาป้องกันการระบาดไข้เลือดออก

75

วันที่ 7 ส.ค. ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ น.ส.น้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผอ.ฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคมธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบนวัตกรรมกับดักยุงลาย ให้กับชุมชนในเขตมาบตาพุด โดยมี นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ กล่าวว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าวิจัยและพัฒนา “ นวัตกรรมกับดักยุงลาย” เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะสำคัญของโรค ส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยปะละ 100,000 คน และเสียชีวิตกว่า 100 คน

ทั้งนี้ งานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการวิจัยภาคสนาม โดยทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับ ยุงลายสวน ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่สวนป่าใกล้ชุมชน และทดสอบกับ ยุงลายบ้าน ในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกมากเป็นอันดับสองของประเทศ โดย เอสซีจี ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด นำร่องทดสอบกับชุมชนกว่า 50 ครัวเรือนในชุมชนตลาดมาบตาพุดและชุมชนบ้านบน คาดว่าการทดสอบจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม และมีแผนจะขยายการใช้งานในวงกว้างภายในปี 2563

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน