สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ

125

วันที่ 6 ส.ค. 2563 ที่โรงเรียนบ้านท่าวารี ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอส่องดาว ร่วมในพิธีกว่า 500 คน

หลังจากกล่าวอศิรวาทแล้ว ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนบ้านท่าวารี จำนวน 63 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก โครงการสลากการกุศล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสกลนคร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 22 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน