สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านเปิดอาคารใหม่ไทลื้อกาดน่าน-นั่งขันโตกทานไอศกรีมแห่งเดียวในโลก

130

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดที่ทำการอาคารเอกลักษณ์ไทลื้อกาดน่าน และเปิดร้านสเวนเซ่นส์ สาขากาดน่าน แห่งเดียวในโลกที่อาคารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวจังหวัดน่าน ที่บริเวณด้านหน้ากาดน่าน ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่านโดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และนางสาววรวิมล ขัตติพัฒนาพงษ์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี

สำหรับตัวอาคารออกแบบเป็นบ้านไม้ทรง 2 ชั้น ทรงไทลื้อ ชั้นแรกจะเป็นส่วนของบาร์ไอศรีม ที่นั่งเป็นห้องแอร์ ภายในตกแต่งแบบล้านนาร่วมสมัย เน้นการใช้ไม้ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ มีการใช้ลายผ้าทอของทงภาคเหนือมาเป็นลวดลายของเก้าอี้ และด้านบน แบ่งโซน นั่งทานแบบขันโตก ล้านนา โดยมีภาพวาด “ปู่ม่านย่าม่าน” กระซิบรักบรรลือโลก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดภูมินทร์ ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดน่าน ให้ได้ชม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งมิติของสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของชาติพันธ์ที่หล่อหลอมเป็นอายธรรมของ ชาวน่าน ตลอดจนภูมิปัญญาด้านจิตรกรรม เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จึงเป็นต้นแบบแห่งงานจิตกรรม ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สู้การนำภาพที่มีอยู่เดิมก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม กับสินค้าและบริการอีกประการหนึ่งด้วย

นายสมเจตต์ วิมลเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม กล่าวว่า การนำเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของเมืองน่าน ไปสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้าง “อาคารสถาปัตยกรรมไทลื้อกาดน่าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำภูมิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมต้นแบบอาคารไทลื้อโบราณ ผ่านการคิดสร้างสรรค์และนำไปใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดน่าน และได้สร้างสรรค์อาคารเอกลักษณ์ไทลื้อกาดน่านขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวและชาวน่าน และเป็นที่ทำการของร้านสเวนเซ่นส์ สาขากาดน่าน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาธุรกิจเคียงคู่วิถีแห่งภูมิปัญญาเมืองน่านได้อย่างลงตัว ตลอดจนเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และหออัตลักษณ์น่าน ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนข้อมูลทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ จนสามารถสร้างอาคารหลังนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจน สเวนเซ่นส์ ขอเสนอไอศกรีมกะทิบัวลอย ของหวานขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน ที่สเวนเซ่นส์นำมาพัฒนาเป็นหนึ่งในเมนูพิเศษที่มีเฉพาะสเวนเซ่นส์ สาขากาดน่าน เท่านั้น และมีแนวทางพัฒนารสชาติท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการออกแบบ สเวนเซ่นส์ สาขาน่าน ให้มีสไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวจังหวัดน่าน เพื่อต้องการให้ตัวอาคารมีความเหมาะสม กลมกลืนไปกับอารยธรรม วัฒนธรรมของชาวจังหวัดน่าน และผู้ที่มีท่องเที่ยวได้นั่งทานไอศครีมท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ไทลื้อ ได้สัมผัสกลิ่นอายของภาคเหนือ ซึ่งมีเมนูไอศกรีม พิเศษประจำสาขาน่าน รสกะทิบัวลอย และในอนาคตยังเตรียมพัฒนารสชาติท้องถิ่น อย่างเมนูรส มะไฟจีนซันเดย์ ซึ่งนำผลไม้ท้องถิ่นที่มีเฉพาะในจังหวัดน่าน ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

 

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน