6 องค์กรเมืองน่าน จับมือเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคปลอดภัย ตู้ปันหมวก

72

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน ชั้น 2 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัยและเปิดกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยบนท้องถนนให้ลูกหลานชาวน่าน โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จ.น่าน , แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน , นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ , นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย , บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,ผู้แทน สสส เป็นประธานร่วมเปิดโครงการ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม พฤติกรรมที่น่าห่วงใยคือการไม่สวมหมวกันน็อก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเชื่อว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งบุตรหลานระยะใกล้ ๆ ไม่อันตรายอะไร ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่ผิด ในทางกฎหมายการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อก ถือว่ามีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และ พรบ. คุ้มครองเด็กมาตรา 26 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เตือนปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่จะสามารถบังคับใช้กฏหมายในการจับเด็กเยาวชนไม่สวมหมวกกันน็อกได้ จึงได้ร่วมกับชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. , บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) , เทศบาลมืองน่าน , โรงพยาบาลน่าน , กองบังคับการตำรวจภูธรน่าน และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัยและเปิดกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยบนท้องถนนให้ลูกหลานชาวน่านขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสค์ เพื่อจะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการปกป้องความปลอดภัยของเด็ก ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านให้เกิดความปลอดภัย เมื่อต้องโดยสารรถจักรยานยนต์

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่า เด็กเมื่อเกิดมาต้องได้รับการปกป้องดูแล จากพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากบาดทะยัก โรคคอตีบ ไอกรน โปลิโอ ฯลฯ และถือเป็นหน้าที่ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ การจัดหาหมวกกันน็อกใส่ให้บุตรหลานเมื่อนำเขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันศีรษะให้กับบุตรหลาน ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ ถือเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครอง

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว สสส. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน ) โรงพยาบาลน่าน กองบังคับการตำรวภูธรน่าน เทศบาลมืองน่าน ได้ร่วมกันนำร่องโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย และเปิดตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยให้ลูกหลานชาวน่านที่เทศบาลเมืองน่านโดยหวังว่าเทศบาลเมืองน่านจะเป็นเทศบาลตัวอย่างให้กับเทศบาลอื่นๆ ในประเทศไทยได้ทำตามเพราะเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าหน้าที่ของพวกเราต้องปกป้องให้เขาปลอดภัย

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวอีกว่า ได้เห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุทางถนน มากว่า 30 ปี เราได้ร่วมงานกับมูลนิธิเผาไม่ขับ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ซึ่งโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย เป็นโครงการที่ดี และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยินดีให้การสนับสนุนหมวกกันนือก จำนวน 300 ใบ เพื่อให้ถูกหลานชาวน่านปลอดภัย ดังนิยามของบริษัทที่เราตั้งปณิธานไว้ ความเป็นธรรมคือนโยบาย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน