สภาเอสเอ็มอียื่น กมธ.ติดตามตรวจสอบการใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ นำงบมาช่วยเหลือ SMEs

แชร์

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยื่นหนังสือถึง ‘กมธ.ตรวจสอบใช้งบฯ กู้โควิด 1.9 ล้านล้านบาทเสนอให้รับฟังข้อมูลความเดือดร้อนของ SMEs อย่างครบถ้วน แนะกันงบบางส่วนให้ SMEs รักษาการจ้างงาน

3 สิงหาคม 2563 นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย แก้วศิริ รองประธานอาวุโส นายอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ และนายเกษม วชิระเจริญวงศ์ รองเลขาธิการ ร่วมกับ ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการ และนายอุดมเดช รัตนเสถียร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เป็นผู้แทนมารับหนังสือ

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้คณะกรรมาธิการฯ รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ SMEs กว่าร้อยละ 90 ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารปกติได้ จำเป็นที่จะต้องมีกลไกพิเศษ และเงื่อนไขที่ผ่อนปรนสำหรับ SMEs พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการที่จะนำงบประมาณที่ภาครัฐเตรียมไว้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท มาช่วยเหลือ SMEs โดยเฉพาะมาตรการ Soft Loan 500,000 ล้านบาท ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ปล่อยไปได้เพียงบางส่วน ประมาณ 1 แสนล้านบาท และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 400,000 ล้านบาท ที่อนุมัติโครงการไปแล้วประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยประยุกต์เข้ากับโมเดล SMEs Smart Province ของสภาเอสเอ็มอี ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งจากระดับจังหวัดและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะหากใช้เวลานานกว่า 3 เดือน SMEs จำนวนมากจะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เกิดการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก และจะเป็นภาระให้กับรัฐในระยะยาว

ด้านศาสตราจารย์กนก ให้ข้อมูลว่า เห็นด้วยกับสภาเอสเอ็มอีว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ที่ผ่านมาได้เชิญสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และธนาคารต่างๆ มาให้ข้อมูลแล้ว และจะเร่งดำเนินการเชิญสภาเอสเอ็มอีเข้าให้ข้อมูลต่อไป

ดร.อนุสรณ์ เปิดเผยว่า กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ ควรเปิดช่องทางในการรับฟังข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของเอสเอ็มอีให้ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อฟื้นฟูเยียวยาให้ถูกต้องตรงกลุ่ม รวมทั้งปัญหาเรื่องความล่าช้าไม่ครอบคลุมทั่วถึงเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทั่วทั้งประเทศ

WC รายงาน

#ThaiSMEsCouncil #SMEs #สภาเอสเอ็มอี #SMEsSmartProvince


แชร์