เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยจัดอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงวัย

52

เพื่อคนสูงวัย…อุดม เพ็ชรชนะ หน.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จัดอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การสกัดน้ำมันจากใบย่านาง และการทำแป้งจากกล้วย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ที่บ้าน น.ส.รัชนี เชาว์ปรีชา เมื่อ 4 ส.ค.63

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน