พรรคภูมิใจไทยจับมือวิสาหกิจชุมชน และ รพ.สต.จัดอบรมปลูกกัญชาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

275

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจไทย โดยนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้เป็นประธานในการจัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์ แบบครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาต จนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

สำหรับในการจัดอบรมในครั้งนี้มี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทย นายภูมิศิษฎ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายเเพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและนายเเพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยบาลพัทลุง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี ดร.นายเเพทย์ สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย และมีตัวแทนเกษตรกรผู้สนใจที่ได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆของ 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150 คน

ดร.นายแพทย์ สำเริง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ประสานงานในการสร้างความเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาสำหรับการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การสร้างงาน และสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่พรรคภูมิใจไทยกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น ทางพรรคภูมิใจไทยมุ่งหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกจริง โดยได้นำพี่น้องวิสาหกิจชุมชน มาร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการ แนะนำการออกแบบโรงเรือน รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตปลูก จนถึงการแปรรูป ทำให้ขณะนี้ประชาชนมีความเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการเเพทย์มากขึ้น การปลูกกัญชาทางการแพทย์ทางพรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้จึงต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ก่อนหน้านี้ พรรคภูมิใจไทย จัดอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาต จนถึงการแปรรูป เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 5 ที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดอุทัยธานี รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและครั้งที่ 9ที่จังหวัดพัทลุง

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน