โรคไหม้ข้าวระบาดโคราชแล้วเกือบหมื่นไร่ เกษตรจังหวัดเร่งออกแนะทางกำจัดเร่งด่วน

131

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา หลังจากมีรายงานพบการระบาดแล้วกว่า 560 ไร่ ซึ่งเบื้องต้นพบเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการตัดใบข้าวที่แห้งเหี่ยวจากอาการของโรคไหม้ข้าวออก ซึ่งไม่สามารถกำจัดการระบาดของโรคได้ทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ใช้การกำจัดด้วยสารชีวะภัณฑ์อย่างเชื้อไตรโครเดอร์มา ที่จะสามารถกำจัดโรคให้หมดไปปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำเชื้อไตรโครเดอร์มา ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร พร้อมกับแนะนำวิธีการผลิตเชื้อไว้ใช้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ลักษณะอาการของโรคไหม้ข้าวนั้น จะพบว่าที่ใบของต้นข้าวจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาล คล้ายรูปตาตรงกลาง แผลมีสีเทา ในขนาดต่างๆ กัน จุดแผลจะขยายติดต่อลุกลามได้ทั่วบริเวณใบ หากปล่อยไว้จะแห้งเหี่ยวตายไม่ได้ผลผลิต โดยการระบาดเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศปิด ท้องฟ้าครึ้ม ร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีแดด เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรค ซึ่งล่าสุดพบว่ามีการระบาดของโรคนี้แล้วใน 8 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่การระบาดมากกว่า 9,100 ไร่ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กำลังเร่งออกรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดโรคโดยใช้สารชีวะภัณฑ์เป็นการเร่งด่วนแล้ว

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา /รายงาน