เกษตรจังหวัดน่านร่วมอบต.เมืองจัง เดินหน้าธนาคารน้ำใต้ดิน

132

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับอาจารย์โกวิท ดอกไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารน้ำใต้ดิน นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ชมรมคนรักษ์ดิน ป่า น้ำ น่าน พร้อมทีมงาน พี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ ร่วมติดตามการทำสะดือน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ในพื้นที่แก้มลิงของตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ซึ่งกำลังดำเนินการขุดเจาะทำสะดือน้ำให้เชื่อมโยงกับระบบน้ำใต้ดินของลำน้ำน่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อทำเป็น เครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน และเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้มลิงดังกล่าวไว้ใช้ในการเกษตรและใช้ประโยชน์อื่นๆในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน