ชาวพัทลุงเห็นด้วยกับการดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจาก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยัง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

326

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดประชุมปฐมนิเทศการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด ในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากพื้นที่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยังพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้จัดขึ้น

เนื่องจากที่ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ทั้งพื้นที่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ได้เรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ในการเชื่อมฝั่งทะเลทั้ง 2 จังหวัดมานานไม่น้อยกว่า 50 ปี เพราะสามารถร่นระยะทาง ในการสัญจรไปมาของประชาชนทั้ง 2 อำเภอของจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขา จากเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 15 – 20 นาทีเท่านั้น ซึ่งสามารถร่นระยะทางได้มากกว่า 90 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวริมทะเลสาบสงขลา ทั้งใน จ.พัทลุง และ จ.สงขลา อีกด้วย โดยในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้เตรียมความพร้อมการพัฒนาเส้นทางริมทะเลสาบสงขลารองรับการท่องเที่ยวและโครงการดังกล่าวไว้พร้อมแล้ว

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้ทางด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลักดัน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจิงจัง และเมื่อต้นปี 2563 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างบริษัท เอพซิลอน จำกัด ร่วมกับบริษัท สแปน จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอบเมนท์ คอมซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด โดยมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 360 วัน

จากการเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน โดยทุกคนเห็นด้วยกับการดำเนินงานการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ หลังจากนี้ทางกรมทางหลวงชนบทจะได้เปิดประชุมปฐมนิเทศการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด ในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากประชาชน ส่วนราชการ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ.สงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบส เวเคชั่น อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน