สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ “สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย”

117

นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์มองประเทศไทย ต้องเร่งปฎิรูปทุกด้านไม่ใช่แค่”ปฎิรูป”เป็นเพียงแค่วาทะกรรม ต้องรวมมือกันทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ความเห็นต่างคือประชาธิปไตยทางความคิดที่แสดงออกได้แต่ต้องไม่ขัดแย้งกัน เชื่อพลังคนรุ่นใหม่รักชาติบ้านเมืองเหมือนคนรุ่นเก่า

ที่ห้องประชุมเดอะบาคัส(สุขุมวิท) 29 ก.ค.63 นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ได้ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา-ด้านภาวะผู้นำและด้านกฎหมาย นำโดย ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ นักวิชาการอิสระด้านศาสนา(อดีตอัยการ)

ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา นักวิชาการด้านการศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน) เจ้าของรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสหประชาชาติ, อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต, Prof.อิน นฤหล้า นักวิชาการนานาชาติ(อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจม.เอแบคและประธาน

โครงการLeadership) ,Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์ และ อ.สุพัฒก์ ชุมช่วย นักวิชาการอิสระ(หลักสูตรGTO) ได้ประชุมเตรียมพร้อมโครงการอบรมเยาวชนทางการเมืองรุ่นใหม่ Young Political Leadership ที่จะรวบรวมเอาคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ปี ผสานกับคนวัยทำงานและนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมคนรุ่นเก่ามารวมพลังกันสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เพื่ออนาคตของประเทศไทยเพื่อเดินคู่ขนานไปด้วยกันไม่มีช่องว่างระหว่างวัยในเวที

ขณะเดียวกัน โครงการฯนี้ ด้วยเครือข่ายแนวร่วมที่มารวมพลังกันทุกสาขาอาชีพในโครงการฯดังกล่าว โดยที่ประชุมจะจัดกรุ๊ปเสวนาอบรมในระดับไพล็อตของแต่ละองค์กรก่อนเพื่อจะได้ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนรุ่นใหม่ในการอบรมฯออกไปทั่วประเทศไทย ซึ่งครั้งแรกจัดในกรุงเทพมหานครก่อนในเดือนตุลาฯนี้ ส่วนกรุ๊ปผู้นำไพล็อต(ที่เป็นผู้นำองค์กรจะเริ่มก่อนในช่วงปลายสิงหาคมฯนี้

ด้าน ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันฯกล่าวในที่ประชุมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อาจารย์สมชาย และคณะกรรมการสถาบันฯล้วนแล้วแต่เป็นคนมีชื่อเสียงที่ต้องการสร้างผู้นำที่มีคุณภาพตั้งแต่เด็ก ๆ และได้ทีมวิทยากรระดับนานาชาติที่นำโดยท่านอ.อิน ต้องบอกว่าสุดยอด(ที่ผ่านฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหประชาชาติมาแล้ว)

อย่างไรก็ตาม สังคมไทยทุกวันนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน คนรุ่นใหม่เราก็ต้องฟังให้มากเขามีความรู้สึกอย่างไร ประเทศไทยผ่านการปฎิรูปมาบ้างแต่ยังไม่สำฤทธิ์ผลก็ต้องเดินหน้าต่อไป ต้องปฎิรูปกันอย่างจริงจังในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เป็นเพียงวาทะกรรม ยิ่งช่วงนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนเฝ้าจับตามองกันตลอด ทั้งอัยการและตำรวจรวมทั้งคนอื่นๆอีก ที่กำลังเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน ในฐานะที่ตนเองเคยเป็นอัยการมาก่อน เราต้องยึดมั่นในหัวจิตหัวใจเลยว่าเราต้องทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องตรงไปตรงมา สังคมไทยเราจะดีได้นั้นทุกเรื่องจะต้องโปร่งใสทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ที่สำคัญผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนรุ่นใหม่เขาเห็นด้วย

“เราเป็นประเทศที่ได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติรัฐบาลของเราดูแลด้านโรคระบาดไวรัสโควิด19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเราก็ต้องรักษาชื่อเสียงไว้ให้ดี ๆ เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นภาพลบเราต้องรีบเคลียร์ให้กระจ่าง สถาบันฯเรามีนักวิชาการหลากหลายทั้งนักการศึกษาอย่างศ.ดร.มณีรัตน์ นักกฎหมายรุ่นใหม่ที่เป็นนักวิจัยด้วยอย่างท่าน อ.แหม่ม-นิดาวรรณ หรือนายตำรวจน้ำดี”สารวัตรแรมโบ้” พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในฐานะที่ปรึกษาฯสถาบันฯก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำงานในระบบราชการมานาน การที่ทุกคนหลากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกันเพื่อทำความดีสรรรค์สร้างสิ่งดีเพื่ออนาคตของประเทศชาติด้วยการอบรมสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกสาธารณะครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก และพวกเราทุกคนก็ยังต้องเป็นกรุ๊ปLeadershipเป็นการเริ่มต้นก่อนขยายออกไปสู่ทุกภาคของประเทศไทย”

ท้ายสุดนายสมชาย ประธานสถาบันฯ กล่าวว่าคณะกรรมการทุกท่านจะมีการเลือกประธานฯแต่ละภาคมาร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ และจะเป็นโครงการฯที่เราให้ความสำคัญของคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนมาถึงคนวัยทำงานผสมผสานกับคนรุ่นเก่าเพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน และสัปดาห์นี้คณะกรรมการสถาบันฯจะลงพื้นที่ไปภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปพบกับพี่น้องประชาชนด้วย

ภัคข์ประภัส สุกใส รายงาน